دانلود رایگان

مقاله مشخص كردن راكتانس محورهاي d وq از موتورهاي سنكرون مغناطيس دائم بدون اندازه گيري موقعيت روتور - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع مقاله ,پروژه , اقدام پژوهی, مقالات ترجمه شده , تحقیق , خلاصه کتب دانشگاهی و نمونه سوالات استخدامی

دانلود رایگان مقاله مشخص كردن راكتانس محورهاي d وq از موتورهاي سنكرون مغناطيس دائم بدون اندازه گيري موقعيت روتور این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 50 صفحه می باشد.
خلاصه مقاله :
اهميت موتورهاي سنكرون مغناطيس دائم در زياد شدن دامنه كاربردي آن است و در آينده بيشتر ( PMSMs ) بدون سنسورشفت عمل خواهند كرد و مشخصات تجربي پارامترهاي ماشين كه مقداري هم تلورانس دارند اطلاعات با ارزشي خواهد بود.
بنابراين در اين مقاله روشي بيان شده كه در آن نيروي الكترو موتوري القايي و راكتانس محور d از آزمايش بي باري و راكتانس محور q و زاويه بار از آزمايش بارداري به وسيله يك روش تحليلي مشخص شده اند.
در اين روش محدوديت اندازه گيري زاويه بار vوجود ندارد اين روش مناسب است براي ( PMSMs ) هاي كه بصورت عادي با جريان منفي محور d عمل مي كنند بنابراين اشباع در مسير شار محورd وجود ندارد. خيلي بيشتر از اينها، روش بسيار ساده اي است براي انجام دادن بوسيله هر تكنسين آزمايشگاهي
I­- مقدمه:
اهميت موتورهاي سنكرون مغناطيس دائم ( PMSMs ) هست در افزايش دامنه كاربردي آنها و متفاوت است از مدلهاي پيشرفته مانند سروموتورها تا كاربردهاي كه حركت خطي دارند از قبيل فن ها و پمپ ها دو دليل عمده براي تمايل به اين ماشينها وجود دارد:
1- بازده بالا و كاهش تلفات روتور در اين ( P MSMs ) ها.
2- پايين بودن قيمت انرژي مغناطيسي بالا ( صرفه جويي اقتصادي بالا ).
بيشتر ( PMSMs ) سه فازه در مدل پيشرفته بصورت محركهاي با سنسور شفت عمل مي كنن بوسيله بكارگيري الگوريتم كنترل بدون سنسور براي محركهاي با سرعتهاي متغير و در مورد كاربردهاي حركت خطي طبيعتاً بواسطه اساس عملكرد سنكرون آنها نياز به سنسور شفت وجود ندارد.
اگر سنسور شفت برداشته شود مشخصات تجربي از پارامترهاي ماشين هر چند كه مقداري هم تلورانس دارند بسيار با ارزش خواهد بود در زير نشان خواهيم داد كه راكتانس محورهاي d و q كه از آزمايشهاي بارداري بدست آمده بر اساس تابعي از بيان شده است كه مي تواند مشخص شود بوسيله بعضي از انواع سنسورهاي شفت يا ماشينهاي سنكرون ديگري كه كوپل شده اند با محور شفت ماشين سنكروني كه در حال بررسي است.
در اين مقاله روشي بيان شده كه در آن نيروي محركه القايي و راكتانس محور d از آزمايش بي باري و راكتانس محور q آزمايش بارداري بدست آمده اند به نظر مولف آرمايشهاي ساده اي هستند كه نياز به داشتن دانش بالا و وسايل در مقايسه با آزمايشهاي تعيين استاندارد موتورهاي القايي ندارد و انجام آن براي تكنسين هاي آزمايشگاهي آسان است هر چند كه نمي تواند ضمانتي با حساسيت بالا براي ماشينهاي با اشباع زياد باشد.
در بخش II شاهد روشهاي تجربي براي مشسخص كردن راكتانسها خواهيم بود در بخشي III دياگرام فازوري ( PMSMs ) و بعضي روابط اساسي منشعب شده از آن بحث شده در بخش IV مشخص كردن زاويه بيان شده و در بخش V روشهاي آزمايش توصيف شده اند و سرانجام در بخش VI يك نتيجه گيري شده است.
II ـ آزمايشهاي براي مشخص كردن راكتانس:
روشهاي آزمايش توصيف شده در بخش V اساساً هستند تركيبي از آزمايشهاي بي باري و بارداري، اين چنين آزمايشهاي جديد نيستند البته اين يك گزارش جديد است در اين نوشته چندين روش ديگر توصيف شده است براي مشخص كردن راكتانسهاي محور
d و q بدون احتياج به در رابطه قرار دادن اطلاعات وضعيت روتور به هر حال با متمركز ساختن اين روشها، براي نمونه ماشين با روي كاري مغناطيسي بدون مشخصه سيم پيچ دمپر با روشهاي مختلفي مي توان بدست آورد.
آزمايش روتور قفل شده كه با يك ولتاژ تك فاز متناوب يا يك ولتاژ شيب سيم پيچ هاي استاتور تغذيه مي شوند كه براي وضعيتهاي مختلف روتور آن را تكرار مي كنند از تحليل ساده نتيجها و مقايسه كردن آنها يك نتيجه دقيقي بدست مي آيد و انتخاب فركانس براي ولتاژ متناوب زياد اهميت ندارد 50 يا 60 هرتز خوب است و در مورد ولتاژ شيب بزرگي مقدار ولتاژ زياد اهميت ندارد بلكه تنها شيب اوليه ولتاژ مهم مي باشد روشهاي بوده اند كه اثرات اشباع را به حساب آورده اند براي اين آزمايشها به نمايش در آمده اند ماشينهاي با مشخصه سيم پيچ دمپر براي نمونه ( LSPMs ) نياز دارند به يك روش آزمايش متفاوت با (موتورهاي باروتورهاي بدون قفسه ) و با وجود يك قفسه يا يك سيم پيچ دمپر راكتانس سنكرون بايد با يك مقدار ثابت مشخص شود يا اقلاً نزديك به يك مقدار ثابت. شار مغناطيسي در روتور وقتي كه فركانس ماشين بالا است شار هرگز عبور نخواهد كرد و روتور مي بايست اثر حفاظتي روي قفسه داشته باشد در فركانسهاي بالا بنابراين تنها راكتانس پراكندگي مشاهده مي شود و از راكتانس سنكرون مي توان صرفنظر كرد.
وجود دارد سه روش خالص تجربي براي مشخص كردن راكتانسهاي محور d و q
1) آزمايشهاي يكنواخت بي باري و بارداري با شار ثابت در روتور.
2) آزمايشهاي با يك شار متناوب فركانس پايين در روتور.
3) آزمايش يك شار گذار در روتور.
روش1) يك روش بسيار آسان در هر آزمايشگاه موتور است و آزمايش استاندارد ساده اي كه معمولاً استاندارهاي موتور القايي را مي سازند و تمامي تنكسين هاي آزمايشگاهي با مراحل آن آشنا مي باشند.


مقاله مشخص کردن راکتانس محورهای دی و کیو از موتورهای سنکرون مغناطیس دائم بدون اندازه گیری موقعیت روتور


دانلود مقاله جدید رشته برق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مشخص كردن راكتانس محورهاي d وq از موتورهاي سنكرون مغناطيس ...

... سنكرون مغناطيس دائم بدون ... كردن راكتانس محورهاي d وq ... اندازه گيري موقعيت روتور ...

مقاله مشخص كردن راكتانس محورهاي d وq از موتورهاي سنكرون ...

... سنكرون مغناطيس دائم بدون اندازه گيري موقعيت روتور ... راكتانس محورهاي d وq از ...

دانلود پایان نامه : مشخص كردن راكتانس محورهاي d وq از ...

... كردن راكتانس محورهاي d وq از موتورهاي سنكرون مغناطيس دائم بدون ... اندازه گيري موقعيت ...

مشخص كردن راكتانس محورهای d و q از موتورهای سنكرون

مغناطیس دائم مشخص كردن راكتانس ... بدون اندازه گیری موقعيت ... محورهاي d وq از موتورهاي ...

دانلود تحقیق مشخص كردن راكتانس محورهاي d وq از موتورهاي ...

... كردن راكتانس محورهاي d وq از موتورهاي سنكرون مغناطيس دائم بدون اندازه گيري موقعيت ...

مشخص كردن راكتانس محورهای d وq از موتورهای سنكرون

... مشخص كردن راكتانس ... راكتانس محورهای d وq از موتورهای سنكرون مغناطیس دائم بدون ...

وبلاگ تخصصی برق قدرت - مشخص كردن راكتانس محورهاي d وq از ...

... كردن راكتانس محورهاي d وq از موتورهاي سنكرون مغناطيس دائم بدون اندازه گيري موقعيت ...

مشخص كردن راكتانس محورهای d وq از موتورهای سنكرون

... كردن راكتانس محورهای d وq از موتورهای سنكرون مغناطیس دائم بدون اندازه ... d وq از ...

خرید آنلاین مشخص كردن راكتانس محورهای d وq از

... مشخص كردن راكتانس ... راكتانس محورهای d وq از موتورهای سنكرون مغناطیس دائم بدون ...

كردن بایگانی - 30570

... كردن راكتانس محورهاي d وq از موتورهاي سنكرون مغناطيس دائم بدون اندازه گيري موقعيت ...

كاربرد معادلات ديفرانسيل در مكانيك

بسته ویژه افزایش قد

HikaMarket Multi-vendor 1.7.0

مبانی نظری و پیشینه ذهن آگاهی

دانلود طرح توجیهی طلا و جواهر سازی

تاریخچه بیماری هلندی

تحقیق در مورد حيات وحش ايران 17 ص

فایل گزارش کارورزی اداره ثبت اسناد و املاک مشهد ..

پیدایش عکاسی در جهان

تحقیق در مورد فقر

جزوه درس سیستم های تصمیم یار هوشمند DSS

فایل فلش شیائومی redmi note 2

دانلود پرسشنامه مقیاس ارزیابی اهمال کاری دانش آموز با فرمت ورد

تحقیق در مورد حقوق اقتصادي اساسي دولتها 27 ص

آموزش پشتیبان گیری و بازگرداني پيام های وايبر

مقاله: اخلاق و عرفان اسلامي

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3 درآمد عملياتي

پاورپوینت در مورد اختصاصات ماهی قزل آلا

ترجمه مقاله امنیت، حریم خصوصی و اعتماد در اینترنت اشیا: راه پیش رو

تحقیق درباره شیمی سبز و کاربرد آن

راهنمای جامع زبان انگلیسی عمومی-براساس کتاب محمود علیمحمدی و حسن خلیلی-پیام نور

تحقیق در مورد ناهنجاری های رفتاری کودکان

دانلود کتاب مهارت های هفت گانه ICDL بصورت PDF (کامل ترین مجموعه)

برنامه ریزی کالبدی

عقاب

تحقیق در مورد روابط تجاری دوران صفوی (word)

فایل فلش مارشال Marshal ME-711 MT6582 با مین برد MZ706-D3_V2

تحقیق در مورد روند صنعتی شدن جوامع و ماشینی شدن انسان (word)

پاورپوینت درمورد انرژی وانتقال آن

آموزش رفع مشکل DRK گوشی سامسونگ SM-G925I android 6.0.1