دانلود رایگان

پروژه بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی کارکنان رادیو. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی کارکنان رادیو. doc پرداخته شده است

دانلود رایگان پروژه بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی کارکنان رادیو. doc


نوع فایل: word
قابل ویرایش 30 صفحه

چکیده:
تغییرات و چالش هایی که در محیط سازمان های امروزی در حال رخ دادن است بیانگر این واقعیت است که موفقیت و شکست سازمان ها تاثر از نقش کارکنان می باشد که از دانش ، مهارت ، توانمندی بالایی بر خورداند. مدیریت استراتژیک به عنوان روش مناسب در توانمند سازی کارکنان می باشد که باعث رشد و ارتقای کارکنان در راستای اهداف می گردد. در واقع می توان گفت مدیریت استراتژیک بر عوامل بسیاری مانند ایجاد و انگیزش، خلاقیت ، تعهد و رضایت شغلی کارکنان هر سازمان تاثیر سزایی دارد و با توجه به اهمیت منابع انسانی موجود در سازمان ها به این صورت نتیجه گیری می شود که برای مدیریت هر چه بهتر این منبع مهم و ارزشمند اعمال مدیریت استراتژیک در سازمان های بزرگ امری ضروری به حساب می آید.
در این پژوهش که در سلامت صدا (رادیو) صورت گرفته از طریق توزیع پرسشنامه و نیز جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای ، بررسی ارتباط مدیریت استراتژیک و بهبود عملکرد فردی کارکنان پرداخته شده است بنابراین روش پژوهش توصیفی کمی و نوه تحقیق میدانی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران را شد میانی بوده و نور گیری با روش تصادفی خوشه ای انجام شده است و هم چنین با کمک نرم افزار SPss و با استفاده از آن آزمون های در جمله ای، T استودنت و فردین و نیز آمار توصیفی داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت نتایج نشان داد مدیریت استراتژیک در رادیو منجر به بهبود متغیر های ایجاد انگیزش، تعهد، خلاقیت و رضایت شغلی گردیده است.

مقدمه:
بیان مقدمه ای در رابطه با مدیریت استراتژیک و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نقش رضایت و انگیزش در کارکنان
فهرست مطالب:
فصل اول (طرح پژوهش)
مقدمه
بیان مسئله و پژوهش
اهمیت مسئله و پژوهش
اهداف پژوهش - پرسش های و فرضیه های پژوهش
قلمرو تحقیق روش انجام تحقیق و تکنیک های آماری مورد استفاده
محدودیت پژوهش
فصل دوم (مبانی نظری و پیشینه پژوهش)
مقدمه
معرفی مدیریت استراتژیک
مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی
ارتباط اعمال مدیریت استراتژیک و ایجاد انگیزش کارکنان ارتباط اعمال مدیریت استراتژیک و تعهد کارکنان در سازمان ارتباط اعمال مدیریت استراتژیک و خلاقیت در کارکنان
اعمال مدیریت استراتژیک و رضایت شغلی کارکنان
فصل سوم (روش شناسی پژوهش)
قلمرو مکانی
معرفی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
معرفی جامعه آماری ابزار اندازه گیری
اجرای پژوهش ابزار پرسشنامه ای مورد استفاده
مقیاس های اندازه گیری تحقیق روش تحقیق
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل اطلاعات)
مقدمه و اطلاعات عمومی درباره نمونه آماری
تجزیه و تحلیل داده ها
بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل و پیشنهاد هایی از زمینه پژوهش


پایان


نامه


جهت


اخذ


مدرک


ارشد


تحقیق


پایان


نامه


پروژه


بررسی


مدیریت


استراتژیک


و


ارتباط


آن


با


بهبود


عملکرد


فردی


کارکنان


رادیوdoc


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جزوه بیوشیمی دکتر اکبر جعفر نژاد (گروه آموزشی دکتر خلیلی)

كاربرد معادلات ديفرانسيل در مكانيك

بسته ویژه افزایش قد

HikaMarket Multi-vendor 1.7.0

مبانی نظری و پیشینه ذهن آگاهی

دانلود طرح توجیهی طلا و جواهر سازی

تاریخچه بیماری هلندی

تحقیق در مورد حيات وحش ايران 17 ص