دانلود رایگان

گزارش کارآموزی حسابداری در سازمان بهزیستی - دانلود رایگاندانلود رایگان گزارش کارآموزی حسابداری در سازمان بهزیستی

دانلود رایگان گزارش کارآموزی حسابداری در سازمان بهزیستی گزارش کارآموزی حسابداری در سازمان بهزیستی 40صمقدمه:
دانشجویان در پایان هر دوره تحصیلی احتیاج به گذراندن یک دوره کارآموزی جهت آشنایی بیشتر با نحوه کار وهمچنین آموزش آموخته های تئوری خود دارند.کارآموزی در نحوه یادگیری تاثیر بسیاری دارد به طوریکه بسیاری از دانشجویان در دوره کارآموزی نکاتی را می آموزند که در طول دوره تحصیلی حتی با آن برخورد نکرده اند.
اگر دانشجو دوره کارآموزی خود را در مکانی مناسب و با امکانات فراوان بگذارند به طوریکه آن مکان طوری باشد که بتوان از تجربه های افراد متخصص و فنی در زمینه آن شغل استفاده بهینه را کرد خیلی سریعتر وبهتر درباره آینده کاری خود می تواند تصمیم بگیرد و همچنین مواردی را آموزش دیده وتجربه هایی کسب میکند که بعدا در زمینه شغلی که انتخاب می کند برای او مفید می باشد پس باید در زمینه انتخاب مکان کارآموزی و استفاده درست و بهینه از تجربه افراد متخصص در آن مکان دقت داشت.
بخش اول : تاریخچه سازمان بهزیستی کشور
سازمان بهزيستي از مهمترين نهادهاي حمايتي محسوب مي شود كه از طريق بودجه عمومي به افراد معلول و محروم جامعه كمك مي نمايد. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي خدمات بهزيستي توسط سازمانهاي دولتي و غير دولتي متعددي صورت مي گرفت، پس از پيروزي انقلاب توجه به بهزيستي جامع افزايش يافت و كليه سازمانهايي كه در اين بخش فعاليت مي كردند در وزارت بهداري و بهزيستي ادغام شدند اين سازمانها عبارت بودند از سازمان رفاه خانواده، جمعيت بهزيستي و آموزش كودكان و نوجوانان جمعيت حمايت كودكان بي سرپرست سازمان ملي رفاه نابينايان و نوجوانان جمعيت حمايت كودكان بي سرپرست سازمان ملي رفاه نابينايان , انجمن حمايت كودكان , انجمن توانبخشي و... تا اينكه شهيد گرانقدر دكتر محمدعلي فياض بخش از ماههاي مطالعه و برنامه ريزيهاي دقيق به اين نتيجه رسيد كه براساس قانون اسلامي ايران رسيدگي و حمايت بيش از 4 مليون تن از افراد معلول و محروم در آن زمان جامعه ايران , امر عادي نيست كه دولت بتنهايي و به صورت پراكنده و بدون برنامه مدوّن و سازماندهي منسجم قادر به انجام آن باشد بنابراين سازمان بهزيسستي كشور با ادغام بيش از 14 مؤسسه حمايتي وتوانبخشي در سال 1359 جهت تحقق مفاد اصول 31و29 قانون اساسي جمهوري اسلامي و به منظور تامين موجبات برنامه ريزي و هماهنگي استانداردهاي خدماتي به همت ايشان و با تصويب شوراي انقلاب در مورخه 24/3/1359 تشكيل گرديد .اين سازمان در سال 1359 با تلاش هاي شهيد دكتر فياض بخش و تصويب شوراي انقلاب، تشكيل گرديد و افتخار خدمت به نيازمندان، خانواده هاي بي سرپرست، ايتام، توانخواهان، سالمندان، معلولين و ساير اقشار آسيب پذير كشور را دارد. قبل از تأسيس سازمان بهزيستي، انجمن ها و سازمان هاي مختلفي در حوزة رفاه و حمايت از معلولين، سالمندان و افراد بي سرپرست يا بدسرپرست، فعاليت مي نمودند امّا به دليل عدم هماهنگي در انجام امور و موازي بودن برخي فعاليت ها كه حتي در بعضي اوقات در تضاد با يكديگر بودند، در 24 خرداد 1359 اين سازمان تأسيس گرديد.
لايحه قانون راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور
در جهت تحقق مفاد اصول 21 و 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور تأمين موجبات برنامه ريزي، هماهنگي، نظارت و ارزشيابي و تهية هنجارها و استانداردهاي خدماتي و توسعه دامنه اجراي برنامه هاي بهزيستي در زمينه حمايت از خانواده هاي بي سرپرست و نيازمند و ارائه خدمات مختلف به كودكان و تدارك امكانات پيشگيري و توانبخشي حرفه اي و اجتماعي معلولين جسمي و رواني و تجديد تربيت منحرفين اجتماعي و حمايت و نگهداري از كودكان بي سرپرست و معلولين غيرقابل توانبخشي و سالمندان و آموزش نيروي انساني خدمات بهزيستي و توانبخشي و تأمين موجبات تشويق، جلب مشاركت و فعاليت هاي گروه هاي داوطلب و مؤسسات غيردولتي، سازمان بهزيستي كشور تشكيل مي شود. پس از تصويب اين لايحه، وظايف سازمان هاي زير به همراه كليه كاركنان، به سازمان بهزيستي كشور منتقل گرديد.
1ـ سازمان ملي رفاه خانواده ايران
2ـ سازمان بهزيستي و آموزش كودكان و نوجوانان
3ـ انجمن ملّي حمايت از كودكان
4ـ جمعيت حمايت از اطفال بي سرپرست
5ـ انجمن حمايت از معلولين
6ـ سازمان ملّي رفاه ناشنوايان ايران
7ـ سازمان ملي بهزيستي ناشنوايان ايران
8ـ واحد حمايت از خانواده هاي بي سرپرست سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي سابق
9ـ سازمان ملّي رفاه نابينايان
10ـ كلّيه خانه هاي فرهنگ روستايي كه قبلا تحت نظر وزارت كشاورزي، اداره مي شد
11ـ واحدهاي تربيتي شهرداري هاي سراسر كشوردر ابتدا كميته امداد امام خميني (ره) و بنياد شهيد انقلاب اسلامي نيز در سازمان بهزيستي كشور ادغام گرديدند امّا بعدها با تصويب مجلس شوراي اسلامي از سازمان بهزيستي جدا شدند.

پيشگفتار
مقدمه:
ميزان رضايت دانشجو از اين دوره
فصل اول
مشخصات كلي با مكانكارآموزي
فصل دوماز جمله وظايف انجام شده در سازمان بهزیستی به شرح زير مي باشد.
فصل سومبخش اول : تاریخچه سازمان بهزیستی کشور
لايحه قانون راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور
بخش دوم : معاونت هاي تخصصي و خدمات های سازمان بهزيستي
معاونت هاي تخصصي سازمان بهزيستي شیراز
معاونت امور فرهنگي و پيشگيري از معلوليت ها
استراتژي ها
راهكارها
1 ـ پيشگيري از معلوليت ها
2 ـ پيشگيري و امور اعتياد
3 ـ مشاوره
4 ـ پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي
معاونت امور اجتماعي (حمايت خانواده)
شرح فعاليت ها و خدمات معاونت امور اجتماعي
معاونت امور توانبخشي
مهمترين فعاليت ها و خدماتي كه در اين برنامه انجام مي گيرد به قرار زير مي باشد :
1-خدمات توانبخشي اجتماعي
2- خدمات توانبخشي حرفه اي
3-خدمات توانپزشكي
بررسي نيازهاي تجهيزاتي و وسايل كمك توانبخشي
4- خدمات تربيت بدني معلولين
5- توانبخشي مبتني بر جامعه
مهمترين اقدامات در توانبخشي مبتني بر جامعه عبارتند از :
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
محورهاي اصلي فعاليت هاي دانشگاه
عناوين رشته هاي موجود دانشگاه در مقاطع مختلف تحصيلي
بخش سوم : حسابداری مالي و دفترداري سازمان بهزیستی
1.قسمت حقوق و دستمزد
2-قسمت اموال د: واحد بودجه :
انواع تنخواه ها
1-تنخواه خرید
2-تنخواه صندوق
3-تنخواه مدیر شیفت
4-تنخواه خرید رستوران انواع پراخت ها:
نحوه رسیدگی و کنترل تنخواه مدیر شیفت
طریقه ثبت در سند حسابداری
سند زدن :
•تنظيم اسناد هزينه
نحوه تنظيم اسناد و هزينه به شرح بندهاي زير مي باشد :
•نحوه كار قسمت رسيدگي اسناد
•ثبت و صدرو سند حسابداري نحوه چک کشیدن :
اسکن کردن :
مدرک کردن :
انجام هزينه در سازمان بهزیستی


گزارش کارآموزی حسابداری در سازمان بهزیستی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


كاربرد معادلات ديفرانسيل در مكانيك

بسته ویژه افزایش قد

HikaMarket Multi-vendor 1.7.0

مبانی نظری و پیشینه ذهن آگاهی

دانلود طرح توجیهی طلا و جواهر سازی

تاریخچه بیماری هلندی

تحقیق در مورد حيات وحش ايران 17 ص

فایل گزارش کارورزی اداره ثبت اسناد و املاک مشهد ..

پیدایش عکاسی در جهان

تحقیق در مورد فقر

جزوه درس سیستم های تصمیم یار هوشمند DSS

دانلود پرسشنامه مقیاس ارزیابی اهمال کاری دانش آموز با فرمت ورد

تحقیق در مورد حقوق اقتصادي اساسي دولتها 27 ص

مقاله: اخلاق و عرفان اسلامي

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3 درآمد عملياتي

پاورپوینت در مورد اختصاصات ماهی قزل آلا

ترجمه مقاله امنیت، حریم خصوصی و اعتماد در اینترنت اشیا: راه پیش رو

تحقیق درباره شیمی سبز و کاربرد آن

راهنمای جامع زبان انگلیسی عمومی-براساس کتاب محمود علیمحمدی و حسن خلیلی-پیام نور

تحقیق در مورد ناهنجاری های رفتاری کودکان

دانلود کتاب مهارت های هفت گانه ICDL بصورت PDF (کامل ترین مجموعه)

برنامه ریزی کالبدی

عقاب

فایل فلش مارشال Marshal ME-711 MT6582 با مین برد MZ706-D3_V2

پاورپوینت درمورد انرژی وانتقال آن

آموزش رفع مشکل DRK گوشی سامسونگ SM-G925I android 6.0.1

تحقیق در مورد مدد کاری word

دانلود تحقیق پيغمبر اسلام يا برانگيخته شدن آن حضرت به مقام عالى نبوت و خا

رام پیر گاردین F761S-MAINBOARD-V2.0.0

پاورپوینت انگلیسی آشنایی با CHANGE MANAGEMENT PRODUCTIVITY IMPROVEMENT A SOCIAL CHANGE PROCESS