دانلود رایگان

تحقیق درباره آبیاری (word) 53 صفحه -حاشیه دار صفحات شماره دار و کامل - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق درباره آبیاری

دانلود رایگان تحقیق درباره آبیاری (word) 53 صفحه -حاشیه دار صفحات شماره دار و کامل عنوان:آبیاری
قالب بندی:word
تعداد صفحات:53
محتویات
مقدمه
فصل اول:مفاهیم کلی درخصوص آبیاری
منابع آب آبیاری
معیارهای انتخاب روشهای مناسب آبیاری
ارتباط آبیاری با سایر علوم
فصل دوم:گذشته تاریخی
و
سیر تکوینی آبیاری درایران
ردپای آب در تاریخ
آبیاری در گذر زمان
تاریخچه کشاورزی در ایران
تاریخچه آبیاری
آب و آفرينش جهان هستی از منظر اديان شرقی
نقش آب در دين يهود
نقش آب و آفرينش گيتی از منظر دين اسلام و مذهب تشيع
قسمتی از خطبه اول امير المومنين علي (ع)
شیوه های آبیاری در ایران کهن
فصل سوم:ویژگیهای آبیاری سنتی درایران
شبکه های آبیاری
1) منبع آب
2 )تاسیسات انحراف آب
3)مخازن ذخیره موقت آّ ب
4)تاسیسات انتقال آب
5)روشهای توزیع آب درمزرعه
مزایا ومعایب آبیاری سطحی
انواع روشهای آبیاری
آبیاری سطحی
آبیاری تحت فشار
آبیاری زیرزمینی
مشکلاتی که کشاورزی سنتی با آن روبرو است
زیانهای آبیاری سنتی
فرسایش
شور و قلیایی شدن خاک
غرقابی شدن یا باتلاقی شدن زمینهای کشاورزی
تخریب زمینهای کشاورزی
نقش فارغ التحصیلان مهندسی آبیاری
نمونه های از تاسیسات هیدرولیکی دذ گذشته ایران
مثلث تلفات آب در آبیاری سنتی
حقوق آب و مقررات سنتي بهره برداري از منابع آب
فصل چهارم:ارائه پیشنهادات
و
نتیجه گیری
راه های افزایش باز دهی آبیاری در بخش کشاورزی
برای افزایش بازدهی آبیاری اقداماتی به شرح زیر ضروری است
روشهاي نو در بهره برداري از منابع آب و آبياري
اقدامات مديريتي براي نگهداري خاك مزرعه در كاهش شوري
نتیجه گیری
منابع مورد استفاده شده

قسمتی از متن


رشد جمعیت ونیازروزافزون به منابع آب جهت تامین غذا؛آب سالم برای شرب ,آب برای توسعه صنایع وبالاخره آب لازم برای حفظ محیط زیست ازنگرانی های اغلب کشورهای جهان به ویزه کشورهای که درمناطق خشک ونیمه خشک جهان قراردارند می باشد .کشورمانیز به دلیل موقعیت جغرافیائی واقلیمی خودبامتوسط بارندگی معادل یک سوم میانگین جهانی درزمره کشورهای خشک ونیمه خشک قرارداشته ودرنتیجه لازم است تامین وتوزیع آب بین بخش های مصرف کننده به عنوان چالش اساسی برنامه ریزی مسئولان وتصمیم سازان کشورقرارگیرد .خشکسالی های اخیراین نگرانی هاراافزایش داده است وتوجه بیشترصاحب نظران رابه سیمای عرضه وتقاضای آب درسالهای آینده کشورجلب نموده است. ازاین رودراین مقاله شیوه های آبیاری سنتی درکشاورزی بررسی می گردد
همانطور كه مي دانيم آب در حيات و ثبات اجتماعي، اقتصادي و سياسي جوامع بشري اهميت و نقش اساسي دارد. بنابراين شناخت منابع , حفظ بهره برداري اصولي از آن و همچنين بهره برداري و مديريت صحيح از منابع آب براي پيشبرد اهداف و برنامه ريزيهاي كشاورزي و منابع طبيعي كشور از اهميت و اولويت ويژه اي برخوردار است. اكثر كشورها با توجه به افزايش روز افزون جمعيت جهان به منظور تامين مواد غذايي كافي و رسيدن به اهداف برنامه ريزيهاي كشاورزي و منابع طبيعي اقدام به ايجاد تشكيلات و نظام تحقيقاتي، آموزشي و ترويجي و اجرائي در امور مختلف آب نموده اند. در كشور ما نيز موسسه تحقيقات آب از گذشته مسئوليت سنگين و خطير مطالعه و تحقيق در زمينه هاي مختلف شناخت، حفظ و بهره برداري اصولي از منابع همچنين تحقيق در امور مديريت صحيح منابع آب در مزرعه را به عهده داشته است .
آبیاری از نظر علمی تعابیر مختلفی دارد اما به معنای واقعی کلمه، پخش آب روی زمین جهت نفوذ در خاک برای استفاده گیاه و تولید محصول است. هر چند فقط ۱۵ درصد از زمینهای کشاورزی دنیا تحت آبیاری قرار دارند و ۸۵ درصد بقیه به صورت دیم و بدون آبیاری مورد استفاده قرار می گیرند اما نیمی از تولیدات کشاورزی و غذای مردم جهان از همین زمینهای آبی حاصل می شود. که این خود نشان دهنده اهمیت و نقش آبیاری در بخش کشاورزی است(1)
آبیاری عمل رسا ند ن آب به زراعت (2)
آبياري، رساندن آب به مزرعه به منظور افزايش رطوبت خاك و فراهم آوردن امكان رشد گياهان به ويژه در سرزمينهاي خشك و نيمه خشك(3)
آبیاری :اصولاًاضافه نمودن آب به اراضی زیرکشت به منظورایجاد رطوبت لازم درمنطقه ریشه گیاهی Root) ( (Zoneبرای رشد گیاه (4)
آبیاری : هرگونه فرایندی (به غیرازبارندگی طبیعی ) که می تواند آب موردنیازنباتات زراعی درخت هاویاگیاهان زینتی را تامین کند آبیاری نام درد. این تعریف بندسارها (که درآن آب مورد نیازگیاه ازرواناب ناشی ازبارندگی ها تامین می شود ) ویازراعت درداخل گل خانه ها ونیز پوشش های پلاستیکی را نیز دربرمی گیرد .(5)
آبیاری : درقدیم چنین تعریف می کردنند :رساندن آب کافی به خاک به منظور تامین رطوبت مورد نیازگیاه, یعنی خاک واسطه ای بین آب وگیاه است (6)
میزان آب دریافتی سرانه درسال ,مطابق گزارش سازمان ملل درسال1995درایران 1700مترمکعب ومیزان آب مصرفی یک نفردرسال 1200مترمکعب بوده است .مصرف آب دربخش کشاورزی بیشترین مصرف ودرحدود70درصد می باشد اصلی ترین منبع آب درایران نزولات آسمانی می باشد یکنواخت نبودن توزیع ازنظرزمانی ومکانی باعث کمبودآب درایران است وهمچنین نداشتن سدهای کافی بدلیل دیگراست .همچنین درسال 2025مقدارمصرف سرانه درایران 1200ومقدارآب دریافتی نیز1200مترمکعب می باشد .
درهمین گزارش پیش بینی شده درسال2050 مقدارآب دریافتی 700ومقدارسرانه 1200مترمی باشد که ازآن سال به بعد قطعاًهرسال مشکل کم ابی خواهیم داشت . درحال حاضر تلاش می شود گیاهانی تولید گردد که باآب شورتولید شود.
لذا با بررسی این گزارش اهمیت آبیاری درکشاورزی وتغییر شیوه های سنتی آن معلوم می گردد.(1)
1- تامین آب کافی برای ادامه زندگی گیاه.
2- حفاظت و بیمه گیاهان در مقابل تنش های ناشی از کم آبی یا بی آبی های کوتاه مدت.
3- خنک کردن خاک و اتمسفر یا هوای اطراف گیاه وایجاد شرایطی مناسب برای رشد بهتر گیاه
4- شستن املاح مضر و شستشوی خاک وخارج کردن نمک های اضافی در خاک.
5- نرم کردن ناحیه قابل شخم خاک وکلوخه های خاک پس ازشخم : کلوخ ها موانعی هستند برای جوانه زدن بذر,لذاباآبیاری اینگونه کلوخه ها رانرم می کنند
6- تامین ذخیره رطوبتی خاک دردوره های خشک .دربرخی مناطق آبیاری دیمی صورت می گیرد اینگونه آبیاری نیازبه آبیاری کمکی دارد,درجایی که بارندگی کفاف تامین رطوبت گیاه می کند ؛اگربه علتی میزان بارندگی کم گردد ,باید بایک سیستم موقتی آبیاری زمین تامین گردد
7- کاهش خطریخبندان .درمناطق سرد سیرگاهی درفصل بهاریک جبهه هوای سرد وارد منطقه شده
1- ویکی پدیا , دانش نامه آزاد
ودماراتازیرصفرکاهش می دهد وخسارات زیادی به باغات واردمی نماید از قدیم باراههایی دماراافزایش می دادند
وآبیاری یکی راههایی است که باعث کاهش خطریخبندان می شود درباغ میوه این روش باآبیاری بارانی صورت می گیرد این آبیاری به اتندازه ای صورت مکی گیرد که آب ازبرگها وگلها ریزش کند ودرنتیجه این گونه آبیاری یک لایه نازک ازیخ روی اندامهای مختلف گیاه رامیپوشتاند ورابطه بین گیاه ومحیط قطع می شود
8- رقیق کردن غلظت املاح دراطراف ریشه : اختلاف غلظت موادداخل باخارج ازریشه باعث حرکت موادبه درون ریشه می گردد برای جلوگیری ازعکس این عمل ,باید آبیاری رابطورمرتب انجام دهیم.
9- به تاخیر انداختن تشکیل گل : اکثرگیاهان باافزایش دمابه گل می نشینند .باآبیاری مرتب این چنین گیاهانی ؛محیط اطراف گیاه خنک می گردد وگل دهی تاخیرمی افتد.
10- کنترل آفات ودادن کود وسموم همراه آبیاری : بهترین روش سمپاشی برای گیاهانی که روی آنها راآفات گرفته است ؛ادغام سموم با آب وآبیاری به روش بارانی است کود راهم باید باروش آبیاری قطره ای یا سطحی به خاک اضافه نمود ودردسترس گیاه قرارداد. (1)

منابع آب آبیاری
بارش های آسمانی شامل برف و باران.
آبهای سطحی شامل رودخانه ها - سدها - مخازن آب - دریا - برکه های آب شیرین - یخچالها و
آبهای زیرزمینی شامل چاه - قنات - چشمه.
1- برومند نسب
معیارهای انتخاب روشهای مناسب آبیاری

در یک پروژه آبیاری انتخاب روش آبیاری مناسب نقش بسیار با اهمیتی در موفقیت آن پروژه ایفا می کند. اساسی ترین
عوامل موثر در انتخاب روشهای آبیاری به شرح زیرند: بافت خاک - آماده کردن زمین - اندازه مزارع - شوری خاک
زهکشی - آب قابل دسترس - کیفیت آب - گیاهان الگوی کشت - انرژی قابل دسترس - تناوب زراعی و عملیات
زراعی - کیفیت و میزان محصولات - وضعیت آب و هوایی - هزینه آب - مسائل فرهنگی و اجتماعی.(1)

آب شناسی: بارش هایی که در منطقه صورت می گیرد و به صورت روان آب درمی آید را مورد مطالعه قرار می دهد.
گیاه شناسی: نیاز گیاه موجود در برنامه آبیاری و الگوی کشت را مورد مطالعه قرار می دهد.
خاک شناسی: به مطالعه خاک از لحاظ فیزیکی و نیز از لحاظ محیطی برای کشت و پرورش گیاه می پردازد.ضمن اينكه
در مورد چگونگي تشكيل خاك و رده بندي آنها و همچنين بحث در مورد موجودات زنده خاك و اثرات آن بر رشد
گياهان بحث مي كند .(1)
ردپای آب در تاریخ
آب ماده ی است که حيات بدون آن ميسر نيست. بشر در دوره نو سنگی سعی در مهار آب داشته است و بر روی الواحی که از 4 هزار سال قبل از ميلاد از سومری ها باقی مانده است سنگ نوشته هائی با اين مضمون موجود است. در دين يهود اشاره شده است که حضرت موسي در 1400 سال قبل از ميلاد مسيح با عصای سحرآميز خود چشمه ای در دل کوير پديد آورد. اين موضوع بر اهميت آب در زمانهای گذشته صحه می گذارد، به نحوی که تمدنهای بزرگ در کنار رودهای بزرگ ظاهر شده اند.استخراج آبهای زيرزمينی سابقه ای طولانی در کشورهای مختلف چون چين (حفر چاهی تا عمق 1500 متر بوسيله دسته های نی) ، مصر (چاه يوسف با عمق تقريبی 100 متر 3000 سال قدمت دارد) و ايران باستان دارد. منوچهر پادشاه ايرانی حدود 3400 سال پيش دستور داد تا حفر کاريز (قنات ) را به برزگران بياموزند. پيوند دادن لوله های چاه و انتقال ثقلی آب زيرزمينی کاری طاقت فرسا بوده که ايرانيان سرآمد آن بوده اند. کهن ترين قناتی که آثاری از آن باقی مانده است در شمال ايران پيدا شده است. اين قنات همزمان با ورود آريائی ها حفر گرديده است. عمر قنات گناباد که مادرچاه آن 300 متر عمق دارد را 2500 سال برآورد کرده اند.امپراطوری ايران تا دوره طولانی از لحاظ قدرت در دنيا بي مانند بود و اين نه فقط به لحاظ نظامی بلکه فنآوري سرآمد سپاه ايران بود. در تاريخ آمده است که کورش بزرگ پس از گرفتن سرزمين سوريه در آسيای صغير به بابل که همچون دژی مستحکم بود حمله کرد. ديده بانان بابلی وقتی ايرانيان را در حال حفر کانال ديدند به آنان ريشخند زدند تا اينکه سپاه ايران با انحراف آب رودخانه و پائين افتادن سطح آب فرات از رود گذشتند و وارد بابل شدند. پس از کورش پسرش کمبوجيه به فکر حفر کانال سوئز افتاد ولی به دليل اوضاع نابسامان سياسی در نقاط ديگر کشور مجبور به ترک مصر شد تا اينکه پادشاه ديگر ايران داريوش، کانالی حفر کرد و رود نيل را به دريای سرخ پيوند داد تا کشتی های جنگی ايران از درياي مديترانه وارد رود نيل شوند. خشايار شاه پسر داريوش در 480 سال قبل از ميلاد با سپاه بزرگي از کشتي های جنگی به يونان حمله کرد و با حفر کانال بزرگ خشايار شاه که عرضی نزديک به 45 متر داشت لشکريان خود را به جای عبور از درياي اژه از آن عبور داد.
مک لوئی(1984) اظهار مي کند که ايرانيان نخستين مردمی بودند که با ساختن "چرخ آبي" آب رودخانه ها را به زمين های زراعی پائين تر و بالاتر منتقل کنند. اهميت آب در ايران باستان آنچنان زياد بود که برخي رودخانه ها با نام رودخانه های شاهنشاهی شناخته مي شد و براي شروع آبگيری از آنها الزاماٌ می بايست فرستاده فرمانروا حضور داشته باشد و مردم مي بايست آب بهای استفاده از رودخانه را به خزانه واريز مي کردند.در کتب و آثار به جامانده از دانشمندان قديمي ايران بطور مفصل به بحث شناخت و اهميت آب پرداخته شده است. ابوبکر محمدبن الحسن الکرجي دانشمند ايراني بود که بيش از 1000 کتابی بنام "استخراج آبهای پنهانی" نگاشت و جالب اينجاست که ايشان در آن زمان سيکل هيدرولوژيکی را تشريح مي نمايند. خواجه نظام الملک در کتاب سياست نامه خود موضوع توزيع عادلانه آب را امری حياتی بر مي شمرد و عدول از آن را باعث تباهی مملکت مي داند. ايرانيان تجارب خود در صنعت آب را به مردم ديگر منتقل مي کردند، آنچنانکه نقل است سلمان فارسی با انديشه حفر خندق مانع از نفوذ لشکر قريش شد.1- http://mrade
آبیاری در گذر زمان
گرچه شروع آبیاری در دنیا تاریخ مشخصی ندارد ولی در چهار هزار سال قبل پادشاه آشور با ایجاد دریاچه مصنوعی زمینهای لم یزرع اطراف دجله و فرات را به باغهای سبز و خرم تبدیل کرد. آبیاری به کمک رودخانه هم بیش از 5000 سال پیش از میلاد در چین رواج داشته است. كلمه "هندسه" در زبان عربی تقریبا بدون شک از کلمه پهلوی هندازه گرفته شده است که معنی آبیاری و اندازگیری مجاری آب یا محاسبه است. از کارهای نیک نزد اهورامزدا در اوستا آبیاری بوده است. گفته شده که زمینهای بایر و بیابانها جایگاه اهریمنان و دیوان است. شاهنشاهان هخامنشی همه کسانی را که با آبیاری زمینهای بایر را آباد می کردند تا پنج نسل از مالیات معاف می کردند.
تورات به سه مورد وسایل آبرسانی اشاره شده است :
1- در آیه 26 می گوید رمه داران اسمعیل فرزند ابراهیم با کمک اهالی در "جرو" بدنبال چاههای حفر شده ابراهیم در 1700 قبل از میلاد می گشتند.
2- در قرن هشت قبل از میلاد هزطکا پادشاه یهود یک استخر و یک مجاری آب ساخت تا آب را بداخل شهر اورشلیم بیاورد.
3- زنان سامره با یک دیگ مخصوص از یک چاه عمومی که توسط یعقوب به اهالی هدیه شده بود، استفاده می کردند.
سناچریب بنیانگذار پادشاهی آشور در 700 سال قبل از میلاد برای آبیاری باغ های معلق نینوا طبق محاسبه دانشمندان به روزی حدود ۳۰۰ هزار كیلو آب نیاز داشت. از آنجا كه سطح باغ ها از رودخانه خیلی بالاتر بوده سیستمی عجیب را ابداع كرده بود.استوانه هایی كه درونشان میله ای چوبین قرار داشت و دور میله توسط پوست درخت نخل مارپیچ هایی درست كرده بودند كه با چرخش مارپیچ آب از پائین به بالا منتقل می شد. مطابق محاسبه باستان شناسان برای این كار به حداقل ۱۸ زنجیره از این وسایل از رودخانه به بالای باغهایش احتیاج داشته است.
-در دوران ایلام و ماد اخبار بیشتری در مورد فن آبیاری مصنوعی بدست امده زیرا در حفاری های شوش نوعی چاه است که با چهارپایان آب را به سطح زمین می رساندند.. در عصر هخامنشیان سه روش آبیاری متداول بود : رودخانه، کاریز، چاه و اهمیت آب تا بدانجا بود که قسمت اعظم دعای شاهنشاهان هخامنشی نجات ایران در ظل توجهات اهورامزدا و آناهیتا در جهت رفع خشکسالی است. در آن دوران به امر سد سازی و کانال کشی توجه بسیار شد. آنان از توجه به سد و بند علاوه بر استفاده زراعی هدف نظامی نیز داشتند. در کاوش های اخیر در زیر صفه تخت جمشید تاسیسات زه کش و هدایت آب را یافته اند و به نظر می رسد که پیش از اجرای معماری صفه تاسیسات آب طراحی و اجرا شده است.
یکی از رودخانه هایی که از قدیم به رود اروند می پیوسته، دیاله بوده است. بنا به دستور کوروش سدی برای آبیاری از خاک و چوب بستند که شبکه کانالها را تغذیه می کرد. همچنین در زمان هخامنشیان نخستین کوشش در مورد سدسازی بروی اروند و فرات بعمل آمد. بر روی رودخانه کر در فارس نیز بندهایی برای آبیاری زمین های پیرامون تخت جمشید ایجاد گردید. از جمله این سدها بند ناصری است که در 48 کیلومتر شمال غربی تخت جمشید واقع شده است.
در دوران اشکانیان هرچند که به امر تجارت بیشتر از زراعت توجه می شد اما توسعه شبکه های آبیاری و کاریز که سبب گسترش فن کشاورزی می گردید نشانگر توجه به این امر نسبت به گذشته بود زیرا که رشد بازرگانی و تردد کاروانها در مسیرهای مختلف، با حفر کاریز توسط درآمد شخصی افراد را سبب گردید که ادامه روش دوران سلوکی بود.
ساسانیان به روشهای نوین آبیاری توجه بسیار مبذول داشتند زیرا کشاورزی عمده درآمد آنان را تشکیل می داد. سرمایه گذاری عظیم دولت ساسانی در احداث شبکه های آبیاری خوزستان و حوزه رودخانه، ابتکار طریقه نهربندی شبکه نهروان بود که بسیاری از اراضی بین النهرین را سیراب می کرد. تاسیسات منظمی جهت ممانعت از روان شدن سیلابها و ایجاد خرابی، دستگاه حاکمه را به حفر کانالهای وسیعی واداشت؛ چنانکه به موازات رود دجله کانال بزرگی، رود را تا خلیج فارس جدا می کرد که به نهروان معروف بود. تاسیسات خوزستان بستر رودخانه های کرخه و کارون، دز، شیرین و تاب را در بر می گرفت. چند کانال بزرگ به نامهای شاوور که زمینهای پیرامون شوشتر را آبیاری می کرد و تیران که در شمال شرقی شوشتر از کارون منشعب شده و گرگر نامیده می شد، تجلی نظم موجود در ابیاری آن عصر بود. سازمانی در روزگار ساسانیان "دیوان کاست فزود" و در دوره اسلامی "دیوان المیاء" بود که از زورگیری و کشمکش در هنگام بهره گیری از آبها جلوگیری می كرد. از جمله وظایف این سازمان نظارت بر ساختن هرگونه بند، کندن کانال، آبراهها و نگهداری و ثبت دستگاههای آبیاری و حقابه در سراسر کشور بوده است. پادشاهان و مهندسان ساسانی افزون بر ساختن سد بر روی كارون و كرخه در سرزمین عراق امروزی نیز به ساختن سدهایی به ویژه در كرانه شرقی اروند بین سامره و كوت مبادرت كردند. ساسانیان سیستم آبیاری رودخانه دیاله را گسترش دادند. گسترش شبكه آبیاری در جنوب ایران و بین النهرین در زمان خسرو اول پادشاه ساسانی به درجه بالای خود رسید . در زمان شاپور اول ساسانی ارتش شکست خورده والرین رومی، که مرکب از 70000 نفر می شده به اسارت ایرانیان در آمده، شاپور از این اسیران برای ساختن سد شادوران شوشتر استفاده کرد.
از قدیمی ترین آبراهه ها، آبراهه مکه است که معاویه کار ساخت آنرا آغاز و آب این شهر مقدس بوسیله آن تامین می شد. در اوایل دوران اسلامی و آنگاه که خلفای عباسی دارای قدرت زیادی بودند، بندهای باستانی تعمیر شد. ازجمله سیستم های آبیاری که مسلمانان از پیشینیان به ارث برده بودند شبکه هایی بود که در شوشتر و اهواز و ... قرار داشت و بدست مسلمانان تعمیر شد. به سیستم آبیاری شوشتر نیز سد دیگری به نام سد بولیتی افزوده گشت که بروی رودخانه گرگر ساخته شد و به همراه آن چرخها و آسیابهای آبی نصب شده بود. این آسیابها در تونل های که در دوسوی کانال در سنگ تعبیه شده بودند قرار داشته و این خود یکی از نمونه های نخستین پیدایش سیستم نیروی محرکه آبی در دنیا بشمار می آید. در روزگار مامون خلیفه عباسی در کنار نیل، ارتفاع سنجی نصب شده بود. متوکل آنرا تعمیر کرد که تا امروز کار می کند و نشان دهنده علاقه مندی دانشمندان و مهندسان مسلمان مصری در اوضاع خاص مصر به عمل آبیاری است. دوره آل بویه از نظر کارهای آبی یکی از دوران درخشان فنی ایران است. عمیق کردن کانال کشترانی بین کارون و اروند و نوسازی پل رودخانه ای در اهواز، احداث آب انبارهای بزرگ و سیستم بند امیر و شبکه آبیاری سرزمین فارس از کارهای عضدالدوله است.تحلیل سیستم های آبیاری تحت فشار


تاریخچه آبیاری در ایران


آب وهوا


وضعیت خاک وشیب زمین


آبیاری قطره ای باماشین متحرک


خرد آبیاری


رشد بهتر گیاه


مف


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سورس برنامه زن ذلیل شو

فیلم پیروزی با حمله واریانت فانتزی کاروکان Winning with the fantasy variation

مقاله ISI حسابداری با عنوان اجرای (پیاده سازی) مدیریت کیفیت جامع با هدف ارتقای عملکرد تولید و افزایش رضایت مشتری

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره مهرابه یا محراب

ژورنال Approaches in modulating proline metabolism in plants for salt and drought stress tolerance: Phytohormones, mineral nutrients and transgenics از انتشارات الزویر

دانلود تحقيق پيرامون حسابداري و حسابرسي اجتماعي و محيطي فرمتdoc

پاورپوینت توضیح فناوری نوین ICF (دیوارهای باربر بتن آرمه با قالب عایق ماندگار)

آموزش بورس بین الملل - متا تریدر

بررسی ماهیت دوران نامزدی از نظر قانون مدنی و فقه امامیه

پاوورپوینت تغذیه در ورزش والیبال

مقاله ی عفاف و حجاب در دیگر کشور های جهان

دانلود بروشور با موضوع فواید انرژی هسته ای

دانلود بروشور با موضوع آشنایی با ماده مخدر شیشه

تصویر با کیفیت کاشیِ حوض و ترنج

مقاله انگلیسی محاسبه و معماری ابراجتماعی از طریق اشتراک گذاری و تخصیص منابع و ترجمه آن

کارافرینی

دانلود فایل بایوس لپ تاپ Dell Studio XPS 1640

تحقیق درمورد مباحثی از شیمی2

دانلود پاورپوینت ایدز و هپاتیت

داستان عبرت آموز

پارک تفریحی در گذر زمان

مجله نیویورک تایمز 2017

تحقیق درباره آهك24ص

کاردرمنزل

تحقیق آماده در مورد فمینیسم در فراز و فرود پارادایم زمان

آموزش Excel سریع و آسان در فایل PDF

تاسیسات گرمایشی