دانلود رایگان

گزارش کارآموزی خیاطی - دانلود رایگاندانلود رایگان خیاط راسته دوز کسی است که بتواند از عهده شناخت ابزار کار , راه اندازی , سرویس و نگهداری, دوختن انواع پرده , ملافه , روبالشی طبق مدل, نوار دوز پرد

دانلود رایگان گزارش کارآموزی خیاطی فهرست مطالب

آشنایی با خواست استاندارد (( راسته دوزی))
قابل توجه:
آشنایی با خواست استاندارد ( نازک دوزی مردانه )
قابل توجه:
شلوار استاندارد چیست؟
طرقه اندازه گرفتن شلوار:
قـد تا زانو:
1- کادر اصلی کار:
2- خطوط اصلی:
4- خط زانو بطور معمول:
5- خط قد شلوار :
6- زاپاس شلوار
طریقه زدن برش:
طریقه برش پیش شلوار و بدست آوردن خط فاق:
طریقه بدست آوردن خط باسن:
قسمت کمر شلوار :
جهت علامت گذاری جیب بغل:
علامت گذاری دهنه جیب:
علامت گذاری جهت نصب زیپ و نقاب:
طریقه برش پشت شلوار :
تقسیم بندی قسمت پشت کار:
تقسیم بندی قسمت باسن در پشت کار:
تقسیم بندی کمر در قسمت پشت:
مشخص نمودن جای ساسون پشت:
برش خرجکار که از خود پارچه تهیه می شود:
کمر شلوار (برش):
برش تو جیب جلو شلوار:
نقاب جلو شلوار :
پل کمر شلوار:
فیلتو جیب پشت شلوار :
تو جیب جیب پشت:
آستر جیب جلو ( آمریکایی):
قسمت پایین جیب سمت درز:
برش آستر کمر:
برای آستر نقاب:
برش لایی چسب:
علامت گذاری روی پارچه جهت شناسایی پشت رو پارچه:
تقسیم کار برای شروع بکار ، زدن سر دوزی:
تقسیم کار جهت دوخت شلوار :
ابتدا شروع به اتوکاری:
ساسون های دوخته شده اتوکاری می نمایین:
طریقه کش کاری پشت شلوار :
اتوکاری پیش کار:
تا انداختن پیش شلوار :
تا انداختن پیش شلوار :
اتوکاری خرجکار:
یک توضیح کلی قبل از شروع چرخکاری:
بستن جیب جلو ( آمریکایی):
بستن زیپ و نقاب استر نقاب:
طریقه بستن جیبهای پشت:
دوخت درز بغل شلوار :
اتو کاری باز کردن درز بغل و اطو کاری کمر شلوار :
گرفتن درز تو پا شلوار :
خط کش توپای شلوار :
اتو کاری و بازکردن درز توپا:
خط کشی کمر – باسن – کف خشتک – قسمت دست روی کار:
نصب دو لنگه کار به هم (چادر میش کار):
دوخت زیپ به دست روی کار:
دوخت بخیه نقاب شلوار :
زدن بخیه کمر:
تعیین قد شلوار دمپا پاکتی:
اطوی نهایی شلوار :
بستر قسمت بالای پل کمر:
تعیین قد شلوار و دمپا ساده:
طریقه بستن جیب آلمانی:
طریقه بستن جیب تو درز:
طریقه بستن جیب فیلتوی :
نکات قابل توجه جهت بالا بردن کیفیت کار:
ترتیب کار جهت دوخت شلوار :
اطوکاری را چگونه شروع کنیم:
چگونه عمل کنیم که شلوار بدون عیب و نقص دوخته شود:
اطو کاری روی پیش شلوار :
اطوکاری روی قسمت پشت شلوار :
چگونه کش کاری کنیم:
محل بستن جیب را چگونه مشخص کنیم:
اطوکاری:
اطو کاری نهایی:
توضیح در رابطه با شلوار شکم دار:
شلوار های زیر شکم:
شلوار هایی که روی شکم بسته می شود:
حفاظت و نگهداری چرخ خیاطی:
قابل توجه:
آشنایی با خواست استاندارد (( راسته دوزی))
توضیح: کلمه توانایی: به مفهوم قدرت انجام کار می باشد.
خیاط راسته دوز کسی است که بتواند از عهده شناخت ابزار کار ، راه اندازی ، سرویس و نگهداری، دوختن انواع پرده ، ملافه ، روبالشی طبق مدل، نوار دوز پرده ، سجاف دوز ملافه ، دوختن یالان و همچنین دست کاری لوازم دوخته شده و اتوکاری آنها برآمده و با مقررات اداری نکات ایمنی و بهداشت محیط کار و پیش گیری از حوادث ضمن کار آشنایی داشته باشد:
قابل توجه:
 1. توانایی برخورد شایسته با مقررات اداری
 2. توانایی شناخت ابزار کار
 3. توانایی راه اندازی ، سرویس ، نگهداری و دوخت با انواع چرخ های خیاطی و ماشین اورلوک
 4. توانایی انواع دوخت
 5. توانایی اندازه گیری ابعاد کار طبق مدل یا سفارش
 6. توانایی انتخاب پارچه مناسب بر حسب نوع سفارش
 7. توانایی اندازه گیری مقدار پارچه لازم برای اندازه گیری های مختلف کار با توجه به عرض پارچه
 8. توانایی برش پارچه جهت پرده ، ملافه ، روبالشی طبق مدل
 9. توانایی نوار دوزی پرده
 10. توانایی سجاف دوزی ملافه
 11. توانایی دوخت یالان
 12. توانایی دست کاری لوازم دوخته شده
 13. توانایی اتوکاری کارهای دوخته شده
 14. توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار
آشنایی با خواست استاندارد ( نازک دوزی مردانه )
توضیح کلمه توانایی به مفهوم قدرت انجام کاراست.
خیاط نازک دوز مردانه درجه 2 کسی است که ابزار کار را شناخته و از عهده راه اندازی سرویس و نگهداری انواع دوخت با چرخ های خیاطی و ماشین اورلوک (زیگزال) شناخت و اندازه گیری اندازه محاسبه مقدار پارچه ، رسم الگو ، انتقال آن روی پارچه کوک شل (فاسا) برش دوخت انواع مدل پیراهن مردانه و ربدوشامبر و شلوار ، بیژامه ، شورت ، زیرپوش پسرانه و مردانه و نیز تهیه مدل از ژورنال برآید و همچنین با پیش گیری از حوادث ضمن کار و رعایت نکات ایمنی آشنایی داشته باشد.قابل توجه:
 1. توانایی شناخت ابزار کار
 2. توانایی راه اندازی ، سرویس ، نگهداری و دوخت با انواع چرخ خیاطی و ماشین های اورلوک ، چرخ مادگی و چرخ دکمه
 3. توانایی انواع دوخت
 4. توانایی شناخت اندام
 5. توانایی اندازه گیری اندام
 6. توانایی محاسبه مقدار پارچه لازم جهت لباس مردانه و پسرانه
 7. توانایی آماده کردن پارچه جهت برش
 8. توانایی رسم الگو پیراهن مردانه و پسرانه
 9. توانایی انتقال الگو روی پارچه
 10. توانایی رسم الگو یقه
 11. توانایی رسم الگوی آستین پیراهن مردانه و پسرانه
 12. توانایی رسم الگوی انواع جیب پیراهن مردانه وزنانه
 13. توانایی برش و دوخت انواع مدل بلوزهای مردانه و پسرانه
 14. توانایی رسم الگوی ربدوشامبر و دوخت آن
 15. توانایی تهیه اساسی الگوی شلوار
 16. توانایی محاسبه مقدار پارچه لازم جهت شلوار با توجه به عرض پارچه
 17. توانایی انتقال الگوی شلوار روی پارچه
 18. توانایی دوخت انواع شلوار مردانه
 19. توانایی تهیه الگوی بیژامه و طرز دوخت آن
 20. توانایی تهیه الگوی شورت مردانه و پسرانه و طرز دوخت آن
 21. توانایی تهیه زیرپوش مردانه و پسرانه و طرز دوخت آن
 22. توانایی تهیه مدل از ژورنال
 23. توانایی دوخت لباس طبق انتخاب از روی ژورنال
 24. توانایی اتوکاری قسمت های دوخته شده
 25. توانایی اتوکاری نهایی در پایان کار دوخته شد
 26. توانایی پرو کردن لباس به اندام
 27. توانایی رفع عیوب لباس دوخته شده
 28. توانایی رفع لکه روغنی در روی کار و نوع مواد شوینده آن
 29. توانایی رفع لکه زرد شده پارچه توسط اتو در اثر داغ بودن بیش از حد
 30. توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار


شلوار استاندارد چیست؟
شلوار استاندارد شلوار معمولی می باشد که بتوان آن را با کت دوخت که به عبارت دیگر کت شلوار گفته می شود. در صورتیکه به اندازه داده شده وقت شود، پی به شلوار مورد نظر خواهیم برد.
قابل توجه:تمام اندازه ها بجز قد تا زانو و قد اصلی دیگر اندازه های شلوار تقسیم بر 2 شده است . که پیش تمام خیاطان بصورت یک رکن کاری مورد نظراست.
طرقه اندازه گرفتن شلوار:
ابتدا قبل از گرفتن اندازه از طرف مقابل سوال می کنیم که آیا شلوار به اندازه مورد نظر جای خود (درتن) تنظیم نماید تا بعداً دچار اشکال کاری نشویم سپس از او سوال می کنیم که کفش هایی که به طور معمول می پوشد همین هایی هستند که در حال حاضر استفاده می کند یا پاشنه کوتاه یا بلند می پوشد چراکه همیشه از این ناحیه دچار اشکال می شود چنانچه سوال نشود شلوار کوتاه یا بلند خواهد شد.
قـد تا زانو:
 1. قد شلوار
 2. کمر
 3. باسن
 4. ران
 5. زانو
 6. دمپا
قبلاً اشاره شد که به جز قدتازانو و قد کامل شلوار بقیه اندازه ها تقسیم بر دو می شوند.
1- کادر اصلی کار:
جهت برش شلوار ابتدا خطی بصورت عمودی و افقی روی پارچه رسم می کنیم که عملاً به این خط کادر اصلی شلوار می گویند . هدف از کشیدن این کادر اصلی شلوار عبارت است از :
سرکجی گرفته شود و از قسمت بالای پارچه دوم از قسمت بغل نیز ابتدا کار مشخص شود. یا محل درز کار
2- خطوط اصلی:
خطوط اصلی کار عبارتست از :
خط ابتدا پارچه دوم خط باشن جهت بدست آوردن خط باسن خط فاق که از دور باسن تقسیم شده و از خط فاق به اندازه یک سوم بالاتر علامت زده تا خط باسن مشخص گردد.
3- خط فاق:
خط فاق از روی تقسیم بندی خط باسن بدست می آید که بصورت زیر عمل می شود. مثلاً اندازه های دور باسن را 100 در نظر گرفته ایم . 5/21 = کمر 5/3-25 باسن
4- خط زانو بطور معمول:
بطو معمول اندازه قد تا زانو را به این صورت گرفته می شود را از لبه کمر تا برآمدگی زانو ولی در صورتیکه این اندازه را نداشته باشیم می توانیم در زمان برش قد شلوار را گرفته از لبه پارچه که در حال خط کشی مستقیم تا قد که دمپا گفته می شود و آنرا تقسیم بر دو نموده آنگاه 4 الی 3سانت به سمت دمپا پایین نشسته خط زانو را بدست می آوریم.
5- خط قد شلوار :
برای بدست آوردن قد شلوار متراژ را از خط اول که لبه پارچه می باشد شروع و تا دمپا شلوار ادامه داده در صورتیکه قد 105 سانت علامت و سپس خط کشی می کنیم.
6- زاپاس شلوار
بعد از بدست آوردن قد لازم است 5 سانت به سمت پایین علامت زده و این مقدار اضافی را زاپاس کار گویند.
طریقه زدن برش:
خطوط اصلی شلوار عبارتند از:
 1. خط ابتدا کار
 2. خط باسن
 3. خط فاق
 4. خط زانو
 5. خط دمپا
 6. خط قد شلوار
 7. خط زاپاس
یک توضیح:
دست رو، دست زیر بغل یعنی چه؟ تمام قسمت های سمت چپ بدن را دست روی کار می گویند . در هر نوع لباس مثل کت ، شلوار ، جلیقه در قالب کار خیاطی چیزی بعنوان سمت راست یا سمت چپ نداریم تمام خط کشی هاییکه روی دست چپ خط کشی می شود خط توپا خط کش کسر و خشتک و زمانیکه اندازه قد شلوار را باید خط کشی کنیم.
طریقه برش پیش شلوار و بدست آوردن خط فاق:
همانطور که در صفحه قبل توضیح داده شد ابتدا کادر شلوار را مشخص و سپس خطوط اصلی را در دل کادر اصلی رسم می نمائیم. جهت بدست آوردن خط فاق :
طریقه بدست آوردن خط باسن:
پس از بدست آوردن خط فاق نوبت به مشخص نمودن خط باسن می باشد که بصورت ذیل عمل می کنیم. خط باسن پس از بدست آوردن خط باسن باید از روی باسن با توجه به اندازه بدست آمده در صورت نداشتن اندازه ران به این صورت عمل می کنیم.
مقابل توجه 5 سانت از باسن بدست آمده است. باسن سپس نتیجه می گیریم در صورتیکه اندازه ران نداشته باشیم جهت پیدا کردن اندازه ران بصورت بالا عمل می کنیم در این صورت با توجه به اندازه بدست آکده دو طرف پیش مشخصی و فاصله بین آنها را تقسیم بر دو نموده و خط وسط کار که همان خط اطو گفته می شود را بدست می آوریم. در این صورت از سمت خط عمودی کار تا خط افقی را اندازه زده هر چقدر که باید 18 سانت باشد را علامت می زنیم سپس جهت جلوگیری از ریزش پارچه از سمت بغل خط زانو را یک سانت کمتر یعنی 17 سانت از روی خط قد شلوار که انتهای کادر می باشد را باز هم یک سانت کمتر یعنی 16 سانت علامت زده و این علامت های بدست آمده را توسط خط کش به هم متصل می کنیم و خط اطوی وسط پیش شلوار را مشخص می کنیم. در این مرحله از کار قسمت دمپا شروع به زدن علامت می کنیم و تقسیم کار را انجام می دهمی. اندازه دمپا از خط وسط (خط اطو) از دو طرف 11 سانت که پیش شلوار 22 در می آید اندازه زانو از خط وسط تقسیم بر دو می شود از خط وسط هر طرف 14 سانت که اندازه ران همان 28 سانت بدست می آید. اندازه ران شلوار که قبلاً مشخص شده بود و خط اتو را از روی آن بدست می آوریم.
قسمت باست اندازه باسن + 2 درز + 4 سانت ساسون مساویست بااندازه مورد نظر باسن 31 سانت پیش.
قسمت کمر شلوار :
ابتدا کار از قسمت جلو نقاب نیست هر خط باسن 1 سانت عقب نشسته جهت اینکه سر پیش شلوار حالت دار باشد. سپس شروع به تقسیم بندی کار می کنیم بدین صورت کمر 21 سانت 2 عدد ساسون 6 سانت 2سانت جهت گرفتن درز بغل =29 سانت کلاً پیش کار.
علامت زدن جای ساسون گفته می شود که ساسون استاندارد برای شلوار 3 سانت در نظر گرفته می شود بنابراین ساساون اول از خط اتو شلوار شروع می شود 5/1 سانت به سمت جلو نقاب و 5/1 سانت به سمت درز بغل علامت می زنیم. بطوریکه خط اتو در وسط ساسون قرار گیرد. به این صورت اولین ساسون را مشخص نموده ایم از سمت درز بغل بعد از علامت ساسون اول 3 سانت علامت گذاری می کنیم لازم است به مطالبی اشاره کنیم. از لب کار قسمتهای علامت گذاری شده جهت دوخت یا اتوکاری توسط قیچی چرت کوچکی به اندازه 3 میلی متر بزنیم . چنانکه در حین کار کردن خط های کشده شده پ.......


گزارش کارآموزی خیاطی


گزارش کارآموزی رشته خیاطی


گزارش کارورزی خیاطی


گزارشکار خیاطی


تحقیق درباره خیاطی


خیاطی


تحقیق درمورد خیاطی زنان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


كاربرد معادلات ديفرانسيل در مكانيك

بسته ویژه افزایش قد

HikaMarket Multi-vendor 1.7.0

مبانی نظری و پیشینه ذهن آگاهی

دانلود طرح توجیهی طلا و جواهر سازی

تاریخچه بیماری هلندی

تحقیق در مورد حيات وحش ايران 17 ص

فایل گزارش کارورزی اداره ثبت اسناد و املاک مشهد ..

پیدایش عکاسی در جهان

تحقیق در مورد فقر

جزوه درس سیستم های تصمیم یار هوشمند DSS

دانلود پرسشنامه مقیاس ارزیابی اهمال کاری دانش آموز با فرمت ورد

تحقیق در مورد حقوق اقتصادي اساسي دولتها 27 ص

مقاله: اخلاق و عرفان اسلامي

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3 درآمد عملياتي

پاورپوینت در مورد اختصاصات ماهی قزل آلا

Electrical Safety Handbook هند بوک ایمنی در برق انگلیسی john cadic third edition

ترجمه مقاله امنیت، حریم خصوصی و اعتماد در اینترنت اشیا: راه پیش رو

تحقیق درباره شیمی سبز و کاربرد آن

راهنمای جامع زبان انگلیسی عمومی-براساس کتاب محمود علیمحمدی و حسن خلیلی-پیام نور

تحقیق در مورد ناهنجاری های رفتاری کودکان

دانلود کتاب مهارت های هفت گانه ICDL بصورت PDF (کامل ترین مجموعه)

برنامه ریزی کالبدی

عقاب

فایل فلش مارشال Marshal ME-711 MT6582 با مین برد MZ706-D3_V2

پاورپوینت درمورد انرژی وانتقال آن

آموزش رفع مشکل DRK گوشی سامسونگ SM-G925I android 6.0.1

تحقیق در مورد مدد کاری word

دانلود تحقیق پيغمبر اسلام يا برانگيخته شدن آن حضرت به مقام عالى نبوت و خا

محيط زيست و ضرورت حفاظت از آن